• provence-849471_1920
    Ved ophold udenfor Danmark eller flytning fra Danmark skal du altid sikre dig, at du har forsikring ved sygdom, uheld m.v. Under ophold i udlandet som bosiddende i Danmark er man ikke altid omfattet offentlig dansk sygesikring, og har derfor ikke de [...]
  • flag
    I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]
  • mooney
    Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra franske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  såvel interne franske som interne danske skatteregler. [...]

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her