Betaling af fransk skat i 2019 efter overgang til kildeskattebetaling

Fra 1. januar 2019 tilbageholdes skatten ved kilden, når betalingen foretages. Den tilbageholdes af skyldneren (arbejdsgiver, pensionsinstitut osv.) på løn, pensionsudbetalingen osv. eller af skatteyderen selv ved erhvervsindkomst, lejeindtægter, udenlandske indkomster osv.

Trækprocenten er den samme, som blev anvendt i 2018, hvis der ikke foreligger væsentlige ændringer i indkomstforhold, familiemæssige forhold m.v. Hvis skatteprocenten i 2018 ikke er kendt, bruges den anvendte skatteprocent i 2017. Hvis der ikke findes en tidligere skatteprocent i 2017 eller 2018 anvendes en såkaldt neutral skatteprocent, der går fra 0-43 % afhængig af størrelsen af den månedlige indkomst. Den neutrale skatteprocent anvendes ikke på kapitalavancer eller på begrænset skattepligtige, der i forvejen er omfattet af særlige kildeskatteprocenter.

For at undgå at skatteyderen betaler indkomstskat to gange i 2019 (på indkomst optjent i 2018 og på indkomst optjent i 2019) tildeles skatteyderen en særlig skattecredit vedrørende indkomsten optjent i 2018. Denne skattecredit  svarer til den beregnede skat på løbende indkomst optjent i 2018. Hvis en persons skatteprocent på indkomst optjent i 2018 fx er 35 % og skatteprocenten i 2019 er 37 %, skal der altså kun betales 2 % (37-35) i skat i 2019 af indkomst optjent i 2019.

 

Du er velkommen til at kontakte Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.