Kildeskat i Frankrig

Den franske regering har vedtaget at indføre kildeskat i Frankrig.
Oprindeligt var det formodet, at dette skulle indføres fra den 1.1.2018.
Nu er det vedtaget, at den nye franske kildeskat først indføres fra den 1.1.2019.

I dag betaler fransk bosiddende personer først skat i året efter det år, hvor indkomsten er opnået. Skatten af indkomst opnået i 2017 bliver således først betalt i 2018.

Fra 1.1.2019 bliver visse skattepligtige indkomster fra Frankrig omfattet af månedlig kildeskat.
Uden denne nye kildeskattelov ville indkomst opnået i 2019 først blive beskattet i 2020.

Hvilke indkomster er omfattet?

De fleste indkomstkategorier vil blive omfattet af kildeskat. Følgende bliver omfattet:

 • Løn
 • Pension
 • Understøttelser
 • Livrenter
 • Overskud af virksomhed
 • Lejeindtægter

Hvilke indkomster vil ikke være omfattet?

 • Gevinster på stock option aftaler og aktieaflønningsaftaler
 • Indkomst til begrænset skattepligtige i Frankrig, der i forvejen allerede er omfattet af en kildeskatteforpligtelse
 • Overskudsdeling og incentive programmer
 • Kapitalavancer
 • Investeringsindkomst der allerede i dag er omfattet af en anden form for kildeskat

Hvem betaler kildeskatten?

For lønmodtagere i franske virksomheder tilbageholder arbejdsgiveren kildeskatten.

For indkomster, der ikke er lønindkomst og for indtægter fra ikke fransk registrerede virksomheder, bliver kildeskatten trukket fra skatteyderens franske bankkonto, hvis personen er bosiddende i Frankrig.

Størrelse af kildeskatten

Skatteyderen skal vælge én af de tre følgende muligheder for at bestemme størrelse af skattesatsen:

A) Den gennemsnitlige skatteprocent, som blev anvendt i året før
B) Uden en kendt tidligere skatteprocent fastsættes en fast skatteprocent (som endnu ikke er kendt)
C) Under visse betingelser kan skatteyderen selv bestemme skatteprocenten

I situation B og C vil skatteyderen blive pålagt at betale differencen inden udgangen af året. Sker dette ikke vil den udestående skat blive pålagt rentetillæg.

Hvis de indeholdte kildeskatter er større end den faktisk beregnede skat for året, tilbagebetales den overskydende skat til skatteyderen.

Selvangivelsen

Der vil stadig bestå en selvangivelsespligt til at indsende den årlige selvangivelse i året efter indkomsten er opnået.

Overgangsåret

Ved overgangen fra selvangivelse af indkomst til kildeskat ville der opstå dobbelt skattebetaling for 2019, idet skatteyderen i 2019 ville skulle betale skatten på indkomsten opnået i 2018 og samtidig i 2019 betale kildeskatten for 2019.

For at undgå dette giver den franske regering skattefritagelse på almindelig indkomst opnået i 2018 via et særligt skatte credit-system, der eliminerer indkomstskatten på almindelig indkomst opnået i 2018. Indkomsten opnået i 2018 skal stadig selvangives i 2019. Skattecreditten vil så blive beregnet således at visse indkomster, der ligger udover den almindelige indkomst, vil blive beskattet i 2019.

Hjælp

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til skrive til Inwema eller Ditfrankrig.dk på info@inwema.dk