Lønmodtager i Frankrig

Hvis du skal arbejde i Frankrig, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Arbejdet før eller ikke arbejdet før i Frankrig
  • Fast bolig i Frankrig eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i Frankrig
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i Frankrig, Danmark eller tredjeland
  • Arbejde udføres onshore eller offshore
  • Udstationeret eller lokalansat
  • Undergivet dansk eller franks social sikring

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 12 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at fem kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, fire kombinationer er typisk  skatteneutrale, mens tre kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Frankrig. En rådgivning, der sender dig ind i en af de fem bedste skattemæssige situationer, vil du med sikkerhed blive glad for.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.