Pensionsmodtager i Frankrig

Beskatningen af pensioner i Frankrig afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Frankrig, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark efter interne danske regler. Frankrig kan som bopælsland også beskatte de danske pensioner. Frankrig har vedtager særlige regler for, hvornår Frankrig vil give nedslag i den franske skat for danske indkomstskatter. Frankrig vil ikke give nedslag i den franske skat for betalt danske indkomstskatter. Herved opstår der en reel dobbelt beskatning.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.