Indkomster fra franske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra franske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  såvel interne franske som interne danske skatteregler.

Har du fx lejeindtægter og udbytter vil disse blive beskattet i Frankrig som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den franske skat efter et creditprincip.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.