indkomster

Indkomster fra franske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra franske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  såvel interne franske som interne danske skatteregler. [...]